BALTĀS NAKTIS SIA
Projekts „Baltās Naktis SIA ražošanas iekārtu iegāde”
Projekta Nr. 17-00-A00402-000112
 
BALTĀS NALTIS SIA Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam 4. pasākuma „Investīcijas materiālajos aktīvos” 4.2. apakša pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” projekta Nr. 17-00-A00402-000112 ietvaros ir iegādājusies ražošanas pamatlīdzekļus konditorejas izstrādājumu ražošanai.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
 
 
Publicēšanas datums 04.10.2018.
 
 
 
 
 
 
BALTĀS NAKTIS SIA
Projekts „Baltās Naktis SIA ražošanas iekārtu iegāde”
Projekta Nr. 16-00-A00402-000072
 
BALTĀS NALTIS SIA Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam 4. pasākuma „Investīcijas materiālajos aktīvos” 4.2. apakša pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” projekta Nr. 16-00-A00402-000072 ietvaros ir iegādājusies ražošanas pamatlīdzekļus konditorejas izstrādājumu ražošanai.
 
 
Publicēšanas datums 30.10.2018.
 
 
 
 
 
 
BALTĀS NAKTIS SIA
Projekts „Baltās Naktis SIA ražošanas kapacitātes palielināšana”
Projekta Nr. 15-00-A00402-000049
 
BALTĀS NALTIS SIA Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam 4. pasākuma „Investīcijas materiālajos aktīvos” 4.2. apakša pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” projekta Nr. 15-00-A00402-000049 ietvaros ir iegādājusies ražošanas pamatlīdzekļus konditorejas izstrādājumu ražošanai.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
 
 
Publicēšanas datums 30.10.2018.
 
 
 
 
 
 
SIA Baltās naktis ir noslēgusi 2016.gada 12.decembrī līgumu Nr.SKV-L-2016/992 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.